Thema

Elk jaar wordt in wordt in overleg met de programmaraad het centrale thema van de Big Improvement Day vastgesteld. Dit overkoepelende thema vormt de bril waarmee we de vraag ‘hoe staan we er voor in Nederland?’ bekijken. Onderliggend zijn Duurzaamheid, Ondernemerschap, Educatie en Leiderschap altijd elementen die in het programma terugkomen.

In 2017 is het thema van BID ‘samenwerken’. Samenwerking vormt al tien jaar de kern van de Big Improvement Day. Op deze dag zijn nieuwe initiatieven gestart die nog steeds bestaan, zoals recent het traject ‘fast way to work’ waarbij tientallen statushouders gekoppeld zijn aan nieuwe werkgevers. Ook dit jaar zal tijdens de Big Improvement Day de kiem gelegd worden om een maatschappelijke vraag op te lossen en zo samen Nederland een stukje mooier te maken. Het programma van BID wordt gevuld met inspirerende voorbeelden en levendige discussie. Op het podium vertellen opinieleiders, dwarse denkers en ondernemers over hun ervaringen. In de side-sessies worden deelnemers uitgedaagd om hun eigen talenten aan te spreken en samen te werken.

U bent hier