Gemeente Westland

Gemeente Westland

Westland: bijdrage aan oplossen wereldvraagstukken

Westland (ruim 105.000 inwoners) is hét glastuinbouwcentrum van de wereld. Alle onderdelen van de sector zijn hier vertegenwoordigd; van zaadveredeling tot primaire teelt (ca. 2.400 ha) en van kennisinstellingen tot transport en logistiek. Greenport Westland levert een bijdrage aan het oplossen van wereldvraagstukken rondom voedselzekerheid en voedselveiligheid, gezondheid en welbevinden en duurzaam gebruik van energie en water. Het innoverend vermogen van de greenport is groot. Robotisering, gesloten kassystemen en telen met LED-verlichting zijn hier voorbeelden van.

De gemeente Westland ondersteunt de ontwikkeling van de greenport tot internationaal kennis- en innovatiecentrum. Zo wordt onder andere gewerkt aan de realisatie van de Greenport Horti Campus, waar (toekomstige) ondernemers en medewerkers van de greenport worden opgeleid, het glastuinbouwcluster zich nationaal en internationaal profileert en presenteert en kennis wordt uitgewisseld.

U bent hier