Philadelphia

Philadelphia

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn. Philadelphia staat voor: het beste uit jezelf!

En waarom we deelnemen:

Om de belofte ‘het beste uit jezelf' waar te maken, werken we graag met anderen samen: werkgevers, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en zorgverleners die op dit gebied actief zijn. Elkaar ontmoeten en waar nodig samenwerken, dat is in het belang van de mensen om wie het gaat. Daarom zoeken we binnen ons werkveld actief contact met collega's. Een andere belangrijke voorwaarde om ‘het beste uit jezelf' naar boven te halen is een goede samenwerking tussen cliënten, ouders of belangenbehartigers en ons als begeleiders en  behandelaars. Met name de ouders van een cliënt zijn vaak de belangrijkste mensen in zijn leven. Ze zijn onvervangbaar en het is aan ons om aandacht voor ze te hebben en ervoor te zorgen dat de verhoudingen goed zijn en blijven. Door dat contact/die relatie horen we ook wat er anders of beter kan.

U bent hier