Kroonrede door Claudia Zuiderwijk

Kroonrede door Claudia Zuiderwijk

De kroonredes nemen tijdens BID een prominente plek in het programma van de Big Improvement Day in. Dit jaar bijt Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur van de nieuwe Kamer van Koophandel, de spits af. Zij transformeert de KvK naar een moderne publieke dienstverlener met als missie: ‘Het leven van ondernemers makkelijker maken met zinvolle informatie.’  Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. In haar kroonrede zet Claudia Zuiderwijk in op het talent van ondernemend Nederland: scale ups, unicorns, groeibedrijven, startups, jong of oud, tech of niet-tech, groot of klein. “We staan in nauw contact met ondernemers. We ondersteunen hen met het aanbieden van informatie en adviesdiensten op het moment dat zij dat nodig hebben. Wij ervaren dat we hiermee voor ondernemers van waarde zijn.” 

Sprekers

Claudia Zuiderwijk

voorzitter raad van bestuur Kamer van Koophandel

U bent hier